Schrijven / handleiding voor het opstellen van zakelijke teksten

4,95

75% Off

Beschikbaar

Schrijven.

Handleiding voor het opstellen van
zakelijke teksten, is bedoeld als een algemeen deel.
In Schrijven wordt veel aandacht besteed aan de opbouw en de consistentie van
teksten. Auteur Snoeck Henkemans onderscheidt verklarende, beschrijvende,
beoordelende en adviserende teksten. Voor elk daarvan heeft zij tekstschema’s
opgesteld, een soort inhoudsopgaven die aangeven hoe de tekst er in hoofdlijnen uit
kan komen te zien. In twee aparte hoofdstukken gaat Snoeck Henkemans in op het
formuleren en het afwerken van schrijfprodukten.

Opmerkelijk is de grote hoeveelheid voorbeelden die Schrijven bevat. In iedere
paragraaf wordt wel een aantal illustraties gegeven van zaken die in een goede tekst
juist wèl of juist nìet moeten voorkomen. Elk hoofdstuk wordt bovendien besloten
met een aparte paragraaf waarin wordt ingegaan op fouten die tijdens het schrijfproces
kunnen worden gemaakt.

Auteur

A.F. Snoeck Henkemans

Uitgever

Wolters-Noordhoff

Uitgifte datum

1989

ISBN

9789001801809

Beschikbaar

SKU: 9789001801809